RUSKA kultura stavljena je pod embargo kao rezultat osude onoga što radi ruska vlast, naravno da kao u svakoj politici i tu postoje greše, ali odgovorite mi zašto SAD nisu bile pod embargom, kada su Amerikanci napali Irak, uništavali i pljačkali ceo islamski svet, svađali šite i sunite, uništavali im ekonomije.

Komentari (0)