DETALJI DRAME NA DUNAVU: Petar dohvatio pištolj - pokušala da ga odgovori, a onda je odjeknuo pucanj

Novosti online

13. 03. 2021. u 19:35

PETAR A. (55) pu­cao je se­bi u gru­di u Ostro­vu na Du­na­vu kod Sre­m­skih Kar­lo­va­ca.

ДЕТАЉИ ДРАМЕ НА ДУНАВУ: Петар дохватио пиштољ - покушала да га одговори, а онда је одјекнуо пуцањ

Foto: Depozit

Ka­ko se sa­zna­je, on je to ura­dio pred emo­ti­v­nom par­t­ne­r­kom I. U. (44) i sa te­škim po­vre­da­ma pre­ba­čen je u bo­l­ni­cu u No­vom Sa­du.

NJegova partnerka I. U. re­kla je da je Pe­tar ispa­lio me­tak iz pu­ške u se­be i da je po­ku­šao sa­mou­bi­stvo.

- Ona je obja­sni­la da je po­ku­ša­la da ga odvra­ti od te na­me­re, ali da je on ipak pu­cao.

Pe­tar je da­vao zna­ke ži­vo­ta i ča­m­cem je pre­ve­zen na oba­lu, a za­tim u KC Vo­j­vo­di­na, s ra­nom na le­voj stra­ni gru­di - ka­že izvor iz istra­ge. Pe­tar je ra­zve­den i iz pr­vog bra­ka ima de­te.

Oko 15.15 časova u Urgentni centar KCV dovezeno je kolima Hitne pomoći NN lice (muškarac) sa znacima hemoragijskog šoka sa teškim telesnim povredama u vidu prostrelne povrede grudnog koša.

Nakon sprovedenih urgentnih reanimacionih mera pacijent je urgentno operisan. Postoperativno je u teškom opštem stanju smešten na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju UC KCV gde se sprovode dalje intenzivne mere lečenja, saopšteno je iz PR službe KCV.

(Kurir)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)