JAVNE nabavke, predugo angažovanje kolega po osnovu ugovora o delu, "prekovremeni" status v. d. direktora, pa i nenaplaćene rente su neke od glavnih grešaka koje su revizori otkrili kontrolišući poslovanje "Železnica Srbije", "Transnafte" i Direkcije za mere i dragocene metale.

Komentari (0)