I LJUBAVNICU ŠTITI ZAKON: Da li vanbračna supruga i dete imaju pravo na penziju ako je preminuli bio u zakonitom braku

S. J. M. - J. Ž. S.

09. 04. 2022. u 10:38

BEOGRAĐANIN je sa suprugom imao dvoje dece, a i sa ljubavnicom je dobio jedno. Za ljubavnicu i to dete niko od njegove porodice nije znao, ni roditelji, ni brat, pa ni zakonita supruga. On je jesenas iznenada preminuo od infarkta, a posle sahrane - šok u familiji. LJubavnica je okrenula njegov broj telefona i kad je čula šta se desilo, obelodanila je dugo čuvanu tajnu da sa njim ima zajedničko dete, koje je on regularno i zakonski priznao.

И ЉУБАВНИЦУ ШТИТИ ЗАКОН: Да ли ванбрачна супруга и дете имају право на пензију ако је преминули био у законитом браку

Foto Tanjug

Supruga je dva meseca posle njegove smrti podnela PIO fondu zahtev za porodičnu penziju na osnovu dvoje maloletne dece. Rešenje još nije dobila, ali je u međuvremenu čula da ljubavnica već prima tu penziju za svoje dete.

U PIO fondu objašnjavaju da supruga koja je bila u braku i nije za života svog partnera znala da on ima i vanbračnu ženu ne može da joj ospori pravo na penziju, ukoliko ona ispunjava uslove predviđene zakonom.

- Pravo na porodičnu penziju pored supruge ima i vanbračna partnerka ukoliko je zajednica trajala najmanje tri godine ili ako sa pokojnim ima zajedničko dete. Postojanje vanbračne zajednice se utvrđuje u vanparničnom postupku koji se pokreće na zahtev vanbračnog partnera i uz zahtev za penziju se podnosi pravosnažna sudska odluka kojom je utvrđeno postojanje ove zajednice - kažu u Fondu.

Ovo pravo mogu da ostvare članovi porodice umrlog koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja, ispunio je uslove ili je već korisnik penzije. Članovima porodice po zakonu se smatraju supružnik i vanbračni partner u skladu sa propisima kojima se uređuju porodični odnosi, odnosno deca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno ona koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je on izdržavao), kao i roditelji (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je takođe izdržavao.

Advokat Vladan Jevtić kaže da ni dete iz vanbračnog, niti deca iz bračnog života ne mogu dobiti porodičnu penziju pre ostavinske rasprave, niti PIO fond može bilo kome od naslednika dodeliti porodičnu penziju pre pravosnažnog ostavinskog rešenja.

- Dete iz vanbračnog odnosa preko svog zakonitog zastupnika majke moglo je teoretski da započne i završi ostavinski postupak na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih deteta i umrlice oca, a da ne prijavi celokupnu imovinu i sve naslednike - objašnjava Jevtić. - Međutim, u naslednom pravu važi strogo pravilo da svu kasnije pronađenu imovinu ili nasledno pravo poput penzije, zakonski naslednici mogu da zahtevaju naknadno u bilo kom trenutku. To znači da oni koji nisu učestvovali u ostavinskom postupku iz bilo kojih razloga mogu da traže dopunu i pravičnu raspodelu imovine i prava.

U konkretnom slučaju zakonski naslednici kojima su uskraćena prava mogu preko suda i javnog beležnika zahtevati dopunska ostavinska rešenja ukoliko već postoji izdato osnovno.

Ukoliko ga nema, tvrdi advokat Jevtić, PIO fond nema pravo da isplaćuje porodičnu penziju po svojoj proceni naslednika, odnosno bez ostavinskog rešenja ne može da je dodeli nijednom od nespornih zakonskih naslednika.

Jevtić navodi da je proteklih godina imao više ovakvih slučajeva, ali da se ni u jednom nije desilo da supruga i deca ne znaju za vanbračno dete. On kaže da se sada relativno brzo razreše ovakve stvari oko naslednika i naslednih prava.

UDOVICA STIČE PRAVO SA 53 LETA

Udovica ima pravo na porodičnu penziju sa navršene 53 godine života, ili ako je do smrti korisnika tj. osiguranika, ili u roku od jedne godine od dana smrti postala potpuno nesposobna za rad. Ona takođe ima pravo i ukoliko iz vanbračne zajednice ima decu koja imaju pravo na porodičnu penziju, a udovica obavlja roditeljsku dužnost.

ZA DECU USLOV 18 ILI 26 GODINA

ADVOKAT Jevtić objašnjava da pravo na porodičnu penziju po smrti roditelja imaju deca do 18 godina starosti ili do kraja akademskih studija, a maksimum do 26. godine.

- Penzija se deli tako da svakom detetu pripadne jednak deo. U ovakvom slučaju naslednik penzije može da bude i supruga, ali samo ako je nezaposlena, jer je i ona zakonski naslednik iza ostavioca, koji je preminuo - navodi Jevtić.

Iznos porodične penzije se određuje u procentu od penzije koja je pripadala preminulom korisniku u momentu smrti i za četiri i više članova porodice ona iznosi 100 odsto, s tim što se taj iznos deli na jednake delove prema broju članova porodice.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

DANAS JE VIDOVDAN: Najsvetiji dan srpskog naroda, simbol moralnog uzdizanja utkan u svest svakog od nas