TAMBURAŠKA praksa, nedavno uknjižena u Nacionalni registar nematerijalog kulturnog nasleđa Srbije, primila je pod svoje okrilje trzalačke žičane instrumente sa svih meridijana. Naime, na šestom po redu Kongresu Svetske tamburaške asocijacije, održanom u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, odlučeno je da ta organizacija objedini sve srodne instrumente, pa da na globalnom nivou doprinosi razvoju muziciranja na balalajki, buzukiju, gitari, mandolini.

Komentari (0)