JEDNO društvo je bogato onoliko koliko uspe da integriše sve svoje sugrađane u sve tokove svakodnevnog života. To podrazumeva i da osobe sa invaliditetom mogu da pristupe svim sadržajima i ostvaruju jednostavno sva svoja prava - od institucija, preko usluga do sporta ili kulture, rekla je Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Republici Srbiji, na konferenciji "EU i Srbija - zajedno za pristupačne ustanove" u okviru projekta "EU za pristupačne javne ustanove".

Komentari (0)