STRES koji majka doživljava u toku trudnoće može da oblikuje mozak novorođenčadi. Nivo stresa se meri hormonom koji je povezan sa anksioznošću – povezan je i sa promenama u delovima mozga kao i u kasnijem emocionalnom razvoju deteta.

Komentari (0)