APSOLUTNO ne stoji ocena dela javnosti da bi se promenom Odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva došlo do demografskog, etničkog i izbornog inženjeringa, rekao je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, koji je razgovarao sa predstavnicima nevladinog sektora, o aktuelnim pitanjima i dilemama, koje se tiču izmene Odluke kao i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta.

Komentari (0)