KVALITETNO grožđe, odlična berba 2021. godine. To se potvrdilo na tradicionalnom 24. Festivalu vina i ukljeve koji je održan u Virpazaru uz dodelu nagrada za najbolje mlado vino – berba 2021, i najbolji mladi zasad vinograda.

Komentari (0)