BROJ zaposlenih u javnoj upravi, umesto da se smanjuje, kako to predviđa plan optimizacije državnih službenika usvojen još pre nekoliko godina, godinama se povećava.

Komentari (0)