У МЕДИЈИМА је посебно умеће помирити интерес читалаца и интерес друштва. Поготово ако услови нису такви да се власт бар делом осећа одговорном за очување слободе говора.

Коментари (0)