Прва зелена еврообвезница y Србији емитована је данас у износу од једне милијарде евра са роком доспећа од седам година и купонском стопом од 1,00 одсто, најнижом до сада постигнутом на међународном тржишту. Истовремено, са емисијом зелене еврообвезнице, емитована је и петнаестогодишња еврообвезница у износу од 750 милиона евра, са годишњом купонском стопом од 2,05 процената.

Коментари (0)