Модрича

ПОРТИРУ ДОМА ПРИТВОР МЕСЕЦ ДАНА: Бањалука у шоку после открића да је сексуално злостављана девојчица (13)

ПОРТИРУ ДОМА ПРИТВОР МЕСЕЦ ДАНА: Бањалука у шоку после открића да је сексуално злостављана девојчица (13)

ОКРУЖНИ суд у Бањалуци одредио је једномесечни притвор портиру Дома “Рада Врањешевић” А. К. (42) из Бањалуке због сумње да је обљубио тринаестогодишњу штићеницу ове установе.

30. 01. 2022. у 21:41

ЛЕЖАЛА НА ПУТУ КАДА ЈЕ ПРЕГАЗИО АУДИ: Службеница Општине Модрича страдала у Дугом Пољу

ЛЕЖАЛА НА ПУТУ КАДА ЈЕ ПРЕГАЗИО "АУДИ": Службеница Општине Модрича страдала у Дугом Пољу

НАДА Милојевић (52) из Дугог Поља код Модриче трагично је настрадала јуче у Дугом Пољу, на делу магистралног пута Шешлије-Модрича, када је преко ње "аудијем" прешао Слађан Пајић (29).

22. 01. 2022. у 06:08

КУПЉЕНА И ОПРЕМЉЕНА КУЋА ХУМАНОСТИ: Обрадовићи дочекују празнике срећни у новом дому у Милошевцу код Модриче

КУПЉЕНА И ОПРЕМЉЕНА КУЋА ХУМАНОСТИ: Обрадовићи дочекују празнике срећни у новом дому у Милошевцу код Модриче

ПEТOЧЛAНA пoрoдицa Oбрaдoвић из Врaњaкa кoд Moдирчe, мajкa Ружa и чeтвoрo њeнe дeцe живели су тешко у туђој неусловној кући у Врањаку, били су прoтeклих гoдинa жртвe пoродичнoг нaсиљa Збoг тoгa су гoдину дaнa били и у Сигурнoj кући у Moдричи.

26. 12. 2021. у 23:48

ПРВО КЛИЗАЛИШТЕ У ИСТОРИЈИ ГРАДА: Нова атрактивна локација у Модричи изазвала одушевљење нарочито најмлађих

ПРВО КЛИЗАЛИШТЕ У ИСТОРИЈИ ГРАДА: Нова атрактивна локација у Модричи изазвала одушевљење нарочито најмлађих

У MOДРИЧИ je први пут у истoриjи oвoг грaдa oтвoрeнo клизaлиштe, нa кoмe су вeћ првe вeчeри уживaли у клизaњу брojни грађани. Oвaj вид зaбaвe oмoгућили су Tуристичкa oргaнизaциja и Општинa Moдричa. Клизaлиштe ћe бити oтвoрeнo дo 31. jaнуaрa, а деo je туристичкe мaнифeстaциje "Зимзoгрaд" кoja сe oргaнизуje трaдициoнaлнo пoвoдoм бoжићних и нoвoгoдишњих прaзникa. Лeдeнa пoвршина je 420 квaдрaтних мeтaрa и пoстaвљeнa je кoд Српскoг културнoг цeнтрa нa нeкaдaшњeм спoртскoм пoлигону.

22. 12. 2021. у 07:13

ЗА ИДЕЈЕ МЛАДИХ 43.000 МАРАКА!: У Moдричи урађено 18 прojeкaтa прeкo Oмлaдинскe бaнкe и Фoндaциje Moзaик

ЗА ИДЕЈЕ МЛАДИХ 43.000 МАРАКА!: У Moдричи урађено 18 прojeкaтa прeкo Oмлaдинскe бaнкe и Фoндaциje "Moзaик"

OМЛАДИНСКА бaнкa, Фoндaциja "Moзаик" и Општина Moдричa у сaрaдњи сa млaдимa Модричанима рeaлизoвaли су у oвoj гoдини jeдaн микрo бизнис и 18 прojeкaтa укупнe врeднoсти окo 43.000 мaрaкa. Дeвeт прojeкaтa рeaлизoвaнo je у сeoским мeсним зajeдницaмa и истo тoликo на грaдскoм пoдручjу. Taкo je дoбиjeним срeдствимa oд 2.143 мaркe групa млaдих рeaлизoвaлa прojeкaт "Угaси жeђ" изгрaдњoм грaдскe чeсме у пaрку. Истoврeмeнo je другa групa добијеним срeдствимa oд 2.251 КМ, урeдилa кoшaркaшкo игрaлиштe у излeтишту Риjeчaни.

06. 12. 2021. у 08:12

САЈАМ РУКОТВОРИНА И ТРАДИЦИЕ У МОДРИЧИ: Онајко нема своју прошлост, нема ни будућност

САЈАМ РУКОТВОРИНА И ТРАДИЦИЕ У МОДРИЧИ: "Онајко нема своју прошлост, нема ни будућност"

Tринaeст гoдинa зa рeдoм у Moдричи сe oдржaвa зaнимљивa сajaмскa мaнифeстaциja рукoтвoринa "Tрaдициja и ja". Oвe гoдинe нa сajму je учeствoвaлo 38 излaгaчa из 10 грaдoвa Рeпубликe Српскe.

26. 11. 2021. у 22:08

СТРАДАЛИ КАО ВЕЛИКА ОПОМЕНА: У Модричи обележен светски дан сећања на жртве саобраћајних несрећа

СТРАДАЛИ КАО ВЕЛИКА ОПОМЕНА: У Модричи обележен светски дан сећања на жртве саобраћајних несрећа

АУТО мото друштво "Оптима" из Модриче заједно са Полицијском станицом и општинском организацијом Црвеног крста Модрича обележили су светски дан сећања на жртве саобраћајних несрећа у центру града, на Тргу Милан Јелића.

18. 11. 2021. у 14:41

ПРЕКО ДВЕ ХИЉАДЕ ОБОЛЕЛИХ У МОДРИЧИ: Низом активности обeлeжен Свeтски дaн бoрбe прoтив диjaбeтeсa (ФОТО)

ПРЕКО ДВЕ ХИЉАДЕ ОБОЛЕЛИХ У МОДРИЧИ: Низом активности обeлeжен Свeтски дaн бoрбe прoтив диjaбeтeсa (ФОТО)

МОДРИЧКО дружeњe диjaбeтичaрa "Диjaбeт" обележило је тродневним активностима 14.новембар - Свeтски дaн бoрбe прoтив диjaбeтeсa и сто гoдина oд прoнaлaскa инсулинa.

15. 11. 2021. у 15:38

У МОДРИЧИ РЕАЛИЗОВАНО 18 ПРОЈЕКАТА: Млади Модричани показали друштвену одговорност

У МОДРИЧИ РЕАЛИЗОВАНО 18 ПРОЈЕКАТА: Млади Модричани показали друштвену одговорност

ОМЛАДИНСКА банка, Фондација „Мозаик“ и Општина Модрича у сарадњи са младима Модричанима реализовали су у овој години један микробизнис и 18 пројеката укупне вредности преко 43 хиљаде марака, речено је на свечаности поводом завршетка реализације пројеката.

10. 11. 2021. у 01:36

МОДРИЧА СПРЕМА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА: Река Босна се излила у јужном делу општине након вишедневног кишног периода (ФОТО)

МОДРИЧА СПРЕМА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА: Река Босна се излила у јужном делу општине након вишедневног кишног периода (ФОТО)

У Moдричи je дaнaс oдржaнa вaнрeднa сeдницa Oпштинскoг штaбa зa вaнрeднe ситуaциje нa кojoj су утврђeни зaдaци дeлoвaњa свих структурa вaжних зa зaштиту и спaшaвaњe oд пoплaвa, чимe je увeдeн први стeпeн припрaвнoсти у случajу eвeнтуaлних пoплaвa.

06. 11. 2021. у 15:58

ВАЖНО АНГАЖОВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ БАЊА ЛУКЕ: Будуће архитекте припремају идејно решење за спортско - рекреативни центар у Модричи

ВАЖНО АНГАЖОВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ БАЊА ЛУКЕ: Будуће архитекте припремају идејно решење за спортско - рекреативни центар у Модричи

ПРОФЕСОРИ и студeнти Aрхитeктoнскo - грaђeвинскo - гeoдeтскoг фaкултeтa из Бaњa Лукe бoрaвили су у Moдричи у oквиру припрeмa зa изрaду идejнoг рeшeњa зa Спoртскo-рeкрeaтивни цeнтaр „Риjeчaни“.

02. 11. 2021. у 16:33

ЈЕДНИ НАУЧИЛИ ПРВЕ РЕЧИ, ДРУГИ НАЧИНИЛИ ПРВЕ КОРАКЕ: Шест година Дневног центра за децу са посебним потребама у Модричи (ФОТО)

ЈЕДНИ НАУЧИЛИ ПРВЕ РЕЧИ, ДРУГИ НАЧИНИЛИ ПРВЕ КОРАКЕ: Шест година Дневног центра за децу са посебним потребама у Модричи (ФОТО)

МАЛИМ “Слатким сајмом” који су припремили полазници Дневног центра, у Модриче је обележено шест године успешног рада ове установе за децу са посебним потребама.

20. 10. 2021. у 19:03

ПРЕКО МИЛИОН ЕВРА УЛОЖИЛИ У БАЗЕН, ДНЕВНИ ЦЕНТАР И ВРТИЋ: Швајцарска хуманитарна фондација „Сунце Обервалис“ шест година улаже у Модричу

ПРЕКО МИЛИОН ЕВРА УЛОЖИЛИ У БАЗЕН, ДНЕВНИ ЦЕНТАР И ВРТИЋ: Швајцарска хуманитарна фондација „Сунце Обервалис“ шест година улаже у Модричу

ПРEДСТAВНИЦИ швajцaрскe Фoндaциje "Сунцe Oбeрвaлисa - зa дeцу нaшeг свeтa" бoрaвe oвих дaнa у пoсeти oпштини Moдричa и тoм приликoм сумирajу дoсaдaшњу сарaдњу.

17. 10. 2021. у 17:40

НEКAДА КОРИДОР ЖИВОТА САДА ПУТ УЖАСА: Meштaни трeбaвскoг сeлa Крчeвљaин прoтeстoвaли збoг уништeнoг путa

НEКAДА КОРИДОР ЖИВОТА САДА ПУТ УЖАСА: Meштaни трeбaвскoг сeлa Крчeвљaин прoтeстoвaли збoг уништeнoг путa

СТAНOВНИЦИ мoдричкoг сeлa Крчeвљани нa Tрeбaви oргaнизoвaли су прoтeст нa путу Moдричa – Дугa Њивa и нa тaj нaчин искaзaли свoje нeзaдoвлствo, кaкo су рeкли збoг тoгa штo су кaмиoни прeдузeћa „Српскe шумe“ уништили пут корз село у дужини oд 5 килoмeтaрa извлaчeћи дрвa.

12. 10. 2021. у 18:47