Фацхвербанд Биогас

ИЗУЗЕТНО ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ БИОГАСА У СРБИЈИ: Сировине има у великим количинама и лако је доступна

ИЗУЗЕТНО ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ БИОГАСА У СРБИЈИ: Сировине има у великим количинама и лако је доступна

Биогас може да се генерише из свих врста органског отпада, пре свега од остатака из пољопривреде, кланичног отпада, отпада из индустрије хране, угоститељства, домаћинстава. Потенцијали биогаса у нашој земљи су изузетно велики - сировине има у великим количинама и лако је доступна. О биогасу, али и плановима за 2024. годину разговарали смо са Лидијом Царевић, менаџерком Удружења Биогас Србија и координаторком пројекта Фацхвербанд Биогас е.В.

29. 12. 2023. у 13:22