СТУДЕНТИ ће добити додатни испитни рок. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, имајући у виду пандемију изазвану вирусом Ковид-19, упутило препоруку Конференцији универзитета Србије, да високошколске установе, у складу са Законом о високом образовању и својим општим актима, омогуће студентима додатни испитни рок у школској 2020/21. години.

Коментари (0)