ГРАЂАНИ су имали обавезу да уплате другу рату годишњег пореза на имовину до 16. маја. Они који нису то урадили, то треба да ураде у што краћем року, имајући у виду да је Пореска управа у складу са законом дужна да обрачунава камату која у овом моменту износи чак 12 посто.

Коментари (0)