ЦЕНТРАЛНО постројење за прераду отпадних вода (ЦППОВ) у Врбасу полако се оспособљава за самоодржив рад. То тврди Миљко Миљанић, нови в. д. директора ЈП "Пречистач Врбас - Кула", заједничког предузећа суседних општина, формираног за управљање ЦППОВ.

Коментари (1)