ЗА нешто више од 18 месеци примене нове законске регулативе о дечјој заштити, права породиља у Српској су на терену постала знатно заштићенија и нема више страха код будућих мајки од отказа, а што је, нажалост, била пракса годинама уназад.

Коментари (0)