Радоњић: Ово је и књига о великом забораву, као једној од водећих духовних сила. У дијалектичком додиру епоха између којих су, као под високим стражарским котама анадолских Срба чувара западног света, амбиси дубоки читав миленијум, крије се суштинско ткиво ове књиге

Коментари (0)