СУД Босне и Херцеговине изрекаo је првостепену пресуду у предмету Горан Максимовић и други, којом су оптужени Љиљан Митровић, Миле Вујевић, Вукашин Драшковић и Гојко Стевановић оглашени кривим.