ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР: Обавезе које вас очекују у јануару

Танјуг

03. 01. 2023. у 08:14

ПОРЕСКА управа Србије објавила је календар са роковима за измирење обавеза током јануара, а према њему, први рок истиче 5. јануара до када је неопходно доставити обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу и извештаје о измирењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и уплати средстава.

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР: Обавезе које вас очекују у јануару

Фото: Архива ВН

Следећи рок је 10. јануар, до када се подноси пореска пријава и плаћа порез на премије неживотних осигурања, као и порез на додату вредност (ПДВ) за пореске дужнике из члана 10 Закона о ПДВ-у.

Овог 16. јануара истиче рок за измирење највећег броја обавеза и то за плаћање аконтације пореза на приходе од самосталне делатности, плаћање пореза на приход од пружања угоститељских услуга за четврти квартал прошле године, плаћање доприноса на приходе од обављања самосталне делатности за претходни месец, те доприноса за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере за претходни месец.

Такође и за подношење пореске пријаве и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, пореске пријаве и плаћање ПДВ-а за претходни месец, подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за децембар ако је тада испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ-а који претежно обавља промет добара у иностранство, те подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ-а за четврто тромесечје 2022. године.

Исти рок важи и за подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за четврти квартал ако је обвезник тада испунио један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ-а који претежно обавља промет добара у иностранство, као и за промену пореског периода за који се предаје пореска пријава и плаћа ПДВ из календарског тромесечја у календарски месец те за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец и акцизе за другу половину месеца.

Такође, 16. јануара истиче рок за подношење производног норматива од стране произвођача акцизних производа који се примењује за умањење обрачунате акцизе у 2023. години, затим пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец, као и пореске пријаве и плаћање акцизе на струју за крајњу потрошњу за претходни месец. Коначно, 31. јануар је крајњи рок за подношење пореске пријаве за предузетнике паушалце код којих је дошло до измене у обиму пословања односно промета у прошлој години, за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за децембар 2022. године, затим за плаћање акцизе за прву половину месеца те за доставу пописних листи затечених залиха акцизних производа са стањем на крају 2022. године.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)

НАГРАДА ТРИ МИЛИОНА ЕВРА: Видите који бројеви су извучени у 76. колу игре Лото