И ОВЦЕ КАО ГАРАНЦИЈА ПОЗАЈМИЦЕ: У регистру заложних права 187.171 најразличитији предмети

Б. Царановић

12. 07. 2021. у 12:15

МНОГЕ ће изненадити шта све наши грађани стављају као гаранцију за обезбеђивање кредита.

И ОВЦЕ КАО ГАРАНЦИЈА ПОЗАЈМИЦЕ: У регистру заложних права 187.171 најразличитији предмети

Фото Д. Миловановић

У српском Регистру заложних права тако се могу наћи краве, овце, билборди, али и жичаре, род пшенице, уметничке слике. Недавно је као јемство за позајмицу стављено - вулканско камење из једног салона за масажу.

Према подацима Агенције за привредне регистре, ипак су возила најчешћи предмет залоге. У прошлој години су возила заложена у 29,57 одсто случајева, од чега пољопривредна чине 9,63 процента, а друге врсте возила 19,94 одсто.

У српски Регистар заложног права, од његовог успостављања, закључно са првим кварталом ове године, активно је 185.171 заложно право, а укупна вредност обезбеђених потраживања у том тренутку износила је 85,26 милијарди евра. Током 2020. регистровано је 10.106 заложних права, којима су обезбеђена потраживања у износу од 9,6 милијарди евра.

- Регистар залоге је јединствена, централна, електронска база података о заложним правима на покретним стварима и правима и уговорима о продаји са задржавањем права својине до исплате цене у потпуности, који се у складу са законом уписују у Регистар - кажу у АПР.

- Предмет залоге може бити возило, машина, опрема, инвентар, животиња, право на удео у привредном друштву, право потраживања залогодавца према његовом дужнику, уметничко дело, накит и остале вредне, покретне ствари и права. Хипотека, односно заложно право на непокретностима није предмет регистрације у овом регистру.

Фото Танјуг

Под залогу се може ставити приход од будуће наплате посла, потраживање из уговора о купопродаји или закупу, а од животиња, највише је заложено јуница и оваца.

- Машине и опрема чине 25,71 одсто регистрованих покретних ствари, животиње 19,93 процента, потраживања, удели и друга имовинска права 15,49 одсто, док су друге покретне ствари, које не спадају ни у једну од наведених категорија, заступљене у 9,3 одсто случајева - последњи је податак из АПР.

- Најчешћи повериоци су банке - 61,2 одсто, следе привредна друштва са 13,18 процената, док су у мањем броју заступљени државни органи, као што је Пореска управа, или физичка лица и предузетници.

ПОКРЕТАЊЕ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ

ЗАЛОЖНИМ правом поверилац обезбеђује новчано потраживање које има према дужнику, а регистрацијом тог права стиче право првенства намирења из заложене имовине - кажу у АПР.

- У случају да дужник не испуни обавезу у уговореном року, поверилац Регистру подноси пријаву о намери да своје доспело потраживање намири.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)

ПОРОДИЧНИ ОДМОР У ПРАВОМ СМИСЛУ: Базени, добра плажа, разноврсне анимације, укусна и разноврсна храна, шта више пожелети