У МОМ свакодневном животу не мења се много, са својом породицом настављам да живим онако како смо живели и до сада: у центру града, радећи своје послове од којих живимо, Стефан наставља да иде у државни вртић, и заједно ћемо наставити да обилазимо Србију и будемо подршка нашем народу где год се за то укаже потреба.

Коментари (4)