ВОЈНИ успеси, промена међународне ситуације и пораст међународног утицаја пресудно су утицали да народноослободилачки покрет буде конституисан на ниво државе, која је понела неформални назив „демократска федеративна Југославија”.

Коментари (0)