ГРАД ПЛАНИРА ИЗМЕНЕ ЗОНЕ УЗ АУТО-ПУТ: Код пумпе Змај граде објекте на зеленом појасу

М. С.

09. 09. 2020. у 15:00

ГРАД ПЛАНИРА ИЗМЕНЕ ЗОНЕ УЗ АУТО-ПУТ: Код пумпе Змај граде објекте на зеленом појасу

Foto: Printskrin

ГРАД планира да у зони ауто-пута код "Змајеве" пумпе, која је шумско земљиште, пренамени у зону комерцијалних садржаја ниске спратности.

Ипак, иако би се створили плански основи да се нови објекти изграде на овом простору, у ПДР се наводи да у случају пресецања шумског комплекса новим садржајима, може доћи до угрожавања биолошког састава шуме, па да се стога, шума мора очувати.

Предлог измене дефинише да минимални заштитни појас зеленила уз трасу државног пута А1, буде у ширини од 20 метара, а да се на преосталом делу шумског земљишта изврши пренамена и формира зона комерцијалних објеката.

ПОТЕНЦИЈАЛ ЦЕЛИНЕ

КАКО се наводи у ПДР, Аеродром Београд и привредна зона Ауто-пут имају градски и републички значај и највећи су развојни потенцијал ове целине. Због наведених локацијских карактеристика зона је атрактивна за садржаје комерцијалног карактера.

У измени плана детаљне регулације за подручје привредне зоне уз "Ауто-пут" у Новом Београду, Земуну, Сурчину за блок 26, који је до 21. септембра на раном јавном увиду у згради Градске управе, наводи се да је циљ израде плана, стварање планског основа за реализацију комерцијалних објеката, као и саобраћајно и инфраструктурно опремање локакције.

- Увидом у важећи план детаљне регулације за подручје привредне зоне "Ауто-пут" у Новом Београду, Земуну и Сурчину налази се у зони за јавне површине - заштитни шумски појас дуж ауто-пута Београд- Загреб - наводи се У ПДР. - У случају пресецања шумских комплекса новим садржајима, може доћи до угрожавања биолошког састава шуме, као и саме ретензије, која се мора очувати као шума и та фунцкија не сме бити угрожена, а део ретензије која је под ниским растињем треба пошумити. Заштитни појас зеленила уз ауто-пут је променљиве ширине.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (1)