ТОКОМ 2021. евидентирано је 3.718 случајева насиља у породици, али у поређењу са претходном годином није забележен пораст оваквих примера.

Коментари (0)