ЛЕСКОВАЦ – Након контроле Сектора за инспекцијски надзор Одељења републичке урбанистичко-грађевинске инспекције у Нишу испоставило се да вишенедељни протести станара у насељу Дубочица због намере да се на градском земљишту, продатом приватном инвеститору, гради нова стамбена зграда нису били безразложни и да је њихово позивање на незаконитост планова урбаниста имало основа.

То је потврдила надлежна инспекција која је установила да део планског документа за овај део града није усаглашен са Генералним урбанистичким планом што је у супротности са Законом о планирању и изградњи.

Прочитајте још: Лесковац: Ниче дистрибутивни центар

Због овога ће републички инспектор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре предложити министру надлежном за послове просторног планирања и урбанизма покретање поступка за оцену законитости спорног документа који је неопходан правни основ да би будући инвеститор могао да добије неопходне дозволе и да започне изградњу. У одговору на петицију грађана насеља Дубочица „Дубочица у срцу“ се наводи да ће инспекција предложити министру да донесе решење о забрани примене планског документа до његовог усклађивања са законом.

Током вишенедељног протеста због намере да грађане постојећих стамбених зграда у насељу Дубочица остави без дела слободне површине, која се до сада користила за одмор и рекреацију, сви званични органи града су истицали да је продаја дела парка обављена законито, а основ за то им је био документ за који се испоставило да је споран. Са надлежнима у градској управи, након објављивања резултата инспекцијског надзора, нисмо успели да ступимо у контакт.

Споран план генералне регулације