Уз помоћ науке лакше је и привреди

В. Н.

четвртак, 30. 05. 2019. у 17:38

Уз помоћ науке лакше је и привреди
Комерцијализацију знања и технологије, као и проналазак пословних партнера, могуће је остварити преко нове платформе за мала и средња предузећа Привредне коморе. Коришћење платформе је потпуно бесплатно

У ЦИЉУ што ефикаснијег повезивања науке и привреде Привредна комора Србије нуди могућност да се преко платформе Савета за сарадњу науке и привреде попуни Упит о услугама који ће заинтересованим предузетницима омогућити да комерцијализују своја знања и технологије, и да пронађу успешног партнера за сарадњу из света науке и привреде.

На адреси http://www.nip.rs/ налази се онлајн платформа за повезивање привредника и научноистраживачких организација који имају прилику да промовишу своју понуду, као и да пронађу партнера за сарадњу. Платформа је урађена на српском и енглеском језику, и обезбеђује могућност попуњавања упита о услугама, захтева о сарадњи, као и могућност проналажења свих доступних конкурса и фондова међународних и домаћих донатора, као и државних институција.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Отворен хаб за 8.200 предузетника

Коришћење платформе је бесплатно.

- Ова платформа је креирана како би се на једноставан и ефикасан начин унапредила сарадња науке и привреде - каже Михаило Весовић, директор Сектора за стратешке анализе, аналитику, услуге, сервисе и пакете производа ПКС. - Платформа има за циљ да подстакне предузећа и научноистраживачке организације да се укључе у заједничке научноистраживачке и развојне пројекте са циљем стварања нових комерцијално примењивих производа и услуга, решавања текућих проблема и задатака, као и увођења иновативних технологија у раној фази које могу имати значај за њихов будући развој и тржишни потенцијал.

Повезивање свих релевантних интересних група на једној централизованој локацији ће довести до тога да се лако представе могућности за сарадњу са интересним групама, и затим успоставе нови пословни подухвати, створе спин-оф или стартап компаније.

ПКС је у развоју ове платформе подржао "Перформ" пројекат Швајцарске агенције за развој и сарадњу СДЦ, који спроводе Helvetas Swiss Intercooperation и Универзитет у Фрибургу.

Савет за сарадњу науке и привреде

Савет за сарадњу науке и привреде Привредне коморе Србије има активну улогу у стварању подстицаја и законских обавеза који ће осигурати креирање погодног окружења за развој иновативних активности, сарадњу и координацију са ресорним министарствима, креирању предлога и иницијатива који би допринели бољој сарадњи, креирању иницијатива намењених усклађивању научних истраживања са потребама тржишта, подршци у научнотехнолошким сферама, обезбеђењу инфраструктуре која стимулише формирање и развој малих иновативних фирми, трансферу технологија и знања, комерцијализацији истраживачких резултата...

- Интеракција науке и привреде, спајање људи, пружање прилика за боље међусобно упознавање са мишљењима, проблемима и потребама, представља изазован задатак Савета који утиче на стварање свести о потенцијалима сарадње, као и утврђивању потреба привреде и могућности науке да на њих одговори - наводи Весовић.

Чланови Савета су институције и привредна друштва која су исказала спремност да своје знање и време посвете промовисању сарадње.

Актуелне теме Савета

На последњој седници Савета за сарадњу науке и привреде дискутовано је о циљевима и одредницама нацрта Закона о науци и истраживањима, изнети су проблеми који су се нагомилали у оквиру дугогодишњег пројектног финансирања процеса истраживања, од великих диспропорција у броју истраживача по појединим областима, до неравномерности у финансирању између факултета и института.

Такође, као једна од важнијих тема седница Савета наводи се и стратегија паметне специјализације, чија је израда у току и која би требало да укаже које су области науке и привреде стратешки битне и треба да буду на тај начин третиране од стране државе. Те области би требало да буду укључене у будућу индустријску политику Србије. Као приоритетне области издвојене су храна за будућност, ИКТ, креативне индустрије и машине и производни процеси.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Дигитализација oлакшава пословање

- Представници Привредне коморе Србије чланови су међуресорног радног тела за израду стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације у Републици Србији којим координира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије - наводи наш саговорник. - Као још једна значајна тема о којој је дискутовано на седницама Савета је оснивање и рад Фонда за науку РС који представља инструмент којим ће се унапредити и уредити област подршке научноистраживачкој делатности у циљу обезбеђивања услова за континуирани развој научноистраживачких и развојних активности у РС.


ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА

ПКС упућује отворен позив свим заинтересованим корисницима да погледају веб-сајт и обрате се за сва додатна питања у вези са радом Савета и платформе Служби за иновације Привредне коморе Србије на мејл savet.nip@pks.rs

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације