ТРОШИЛИ су више новца него што по закону смеју. Заобилазили су прописане процедуре код јавних набавки. Исплаћивали веће плате, погрешно рачунали прековремене сате, увећавали профите у пословним књигама. Ово су само неке од грешака и неправилности у трошењу јавних средстава које су државу лане коштале готово две милијарде евра, тачније 217 милијарди динара. И то је само оно што су државни ревизори "на терену" утврдили, контролишући 209 корисника јавних средстава - од општина и градова, до јавних предузећа, болница, факултета... Од укупног износа се на погрешно исказане податке у финанијским извештајима односи 195 милијарди динара.

Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) у среду је јавности представио Извештај о раду ДРИ за 2018.

Прочитајте још: ДРИ: Неке локалне самоуправе ненаменски трошиле субвенције

У њему је потврђено да је обављање јавних набавки мимо прописа вечита "бољка" оних који располажу државним парама. Ревизори су контролисани јавне набавке укупне вредности 25,82 милијарде динара. Од тога је 3,1 милијарду динара утрошено мимо прописа, што је 12 одсто.

Прочитајте још: Ревизори: Изван књига дугови, опрема, телефони...

Ситуација на локалу је драстично лошија. Вредност уговорених јавних набавки код корисника које је ДРИ лане контролисала на локалу износи 1,42 милијарде динара. Од тога је чак 1,32 милијарде вредност набавки које нису обављене по пропису. Износ учешћа неправилности утврђених у јавним набавкама у односу на износ обухваћен ревизијом износи чак 92,96 одсто.

Више од пола милијарде динара вредност је набавки где су корисници у конкурсној документацији стављали додатне услове који немају логичке везе са предметом набавке. Оваква неправилност утврђена је код седам корисника. Њих десет није ни спровело поступак јавне набавке вредне 277,97 милиона динара, док шест корисника није прецизно дефинисало шта је предмет набавке. Пет корисника је нарушило начела јавних набавки, вредних 53 милиона динара, а пет је спровело набавке за које претходно нису планирали и определили новац (44 милиона динара). Код десет корисника ревизори су утврдили остале неправилности у износу изнад 195 милиона динара.

ШТА НАБАВЉАЈУ

На питање "Новости" шта корисници највише набављају мимо Закона, Пејовић каже да је најчешће реч о - инвестицијама.

- Најчешће су то улагања у нове објекте, мада могу да буду и одређене услуге, понекад и набавка саме робе - наводи Пејовић. - Тако би, код предшколских установа, то била набавка хране, код општина би то било одржавање путева, посебно уочи избора. Присутна је тенденција да се појачано одржавају путеви, уз појачано ослањање на невалидне рачуноводствене документације. Најчешће се то дешава када је финансирање са два нивоа. Такав је случај код изградње или поправке школа, када се инвестиција финансира и са републичког и са локалног нивоа. Исти је случај са изградњом и обнављањем домова здравља и других објеката. Код финансирања са два нивоа, "губе се конци", па имамо доста објеката који се годинама граде, док су неки застали у изградњи и нису довршени.

ЗАРАДЕ

Државни ревизори открили су неправилности и код расхода за запослене у укупној вредности од 1,4 милијарде динара. Највећи део, 779 милиона динара, односи се на више исплаћене плате, док је 366 милиона динара исплаћено без правног основа.

На локалу су неправилности код обрачуна зарада, утврђене у вредности од 390,41 милион динара. Највећи део, 348,49 милиона динара, односи се на више исплаћене плате, накнаде и погрешно утврђене коефицијенте, код пет контролисаних корисника.

одступања

На питање код којих корисника јавних средстава је утврђено највише неправилности и грешака, Душко Пејовић одговара да је прави одговор на то - којим корисницима су ревизори дали негативне оцене, тј. финансијски извештаји за које су ревизори дали негативно мишљење.

- То значи да искази у њиховим извештајима знатно одступају од онога што смо ми утврдили и да оно што смо ми утврдили знатно мења слику стања и пословања тог корисника јавних средстава - објаснио је Пејовић.

ДРИ је финансијске извештаје шест корисника оценила негативним мишљењем - Београдска филхармонија, Општина Лапово, Спортски центар "Блаце", Дом здравља Лесковац, Здравствени центар Врање, Агенција за акредитацију здравствених установа Србије.

Код ревизије правилности пословања негативно мишљење је добило седам корисника: Општина Блаце, Општина Гаџин Хан, Општина Љиг, Спортски центар "Блаце", Општа болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор, Водопривредно-привредно друштво "Галовица" из Београда и Водопривредно друштво "Регулација" Сремска Митровица.

ДРИ је током 2018. године субјектима ревизије дала 2.130 препорука да отклоне грешке и неправилности што је мање него годину дана раније када је било 2.518 препорука од којих је, како је констатовано, извршено 73 одсто.


ЛОША ОЦЕНА ЧЕДИНОЈ СТРАНЦИ

- За похвалу није ни оцена "уздржавање од давања мишљења" - истакао је председник ДРИ. - За финансијске извештај имамо три корисника са оваквом оценом. То су ЈП "Комуналац" из Бујановца, Агенција за безбедност саобраћаја и Либерално-демократска партија. А за правилност пословања оцену ревизора "уздржавање од давање мишљења" добила је поново странка Чедомира Јовановића - Либерлно-демократска партија.

ПОДНЕТА 21 КРИВИЧНА ПРИЈАВА

На основу ревизија које је ДРИ урадио прошле године поднета је 21 кривична пријава а од тога против девет лица у Јагодини, за шест лица у Новом Пазару, по два лица у Лучанима и Краљеву, и по једном лицу у Врању и Прешеву.

ДРИ је током 2018. године поднела и 26 пријава за привредни преступ, као и 242 захтева за покретање прекршајног поступка а надлежним тужилаштвима ДРИ је поднео и 30 информација на даље поступање и испитивање да ли постоје кривична дела у радњама које су ревизори утврдили.