ГРАЂАНИ који желе да отворе текући рачун већ од овог месеца, што се прописа тиче, моћи ће то да учине путем видео-везе са банком. И не само то, већ и друге услуге које захтевају идентификацију клијента пред банкаром, али и у осигуравајућим друштвима, лизинг кућама и другим финансијским институцијама. Уместо на шалтер, будући клијент "ићи ће" пред камеру свог мобилног, таблета, или компјутера. Подзаконски акт који омогућава услугу идентификације "из фотеље", односно кроз систем "препознавања лица" НБС већ је усвојила, а ступа на снагу осам дана по објави у "Службеном гласнику". Банке које буду желеле ову услугу, претходно ће морати да испуне конкретне услове.

Прочитајте још - Народна банка Србије одлучила: Плаћање рачуна и "препознавањем лица"

После омогућавања закључивања онлајн уговора са банкама и увођења инстант плаћања доступног 24 сата сваког дана, НБС овом одлуком омогућава и да се идентификација клијента обави без потребе његовог одласка у банку, уз потпуно очување сигурности процеса идентификације. Тиме се цео процес успостављања пословног односа може обавити онлајн.

Овај поступак спроводи се при успостављању новог пословног односа, попут отварања текућег рачуна и представља само један сегмент и то искључиво онај који се тиче идентификације клијента.

БЕЗ ТРОШКОВА - ПОСТУПАК видео-идентификације превасходно је намењен грађанима који желе да уштеде време, али без додатних трошкова - објашњавају у НБС. - Клијент ће моћи да користи било који електронски уређај с камером: рачунар, таблет, мобилни телефон, па му нису потребна никаква додатна улагања, нити му је потребан читач личне карте.

- У овом поступку не само банке, већ и друге финансијске институције које су под надзором НБС, могу да идентификују клијенте за потребе успостављања било ког пословног односа који је у вези са делатношћу конкретне институције: отварање рачуна, издавање картица, полагање депозита, електронски новац, осигурање, лизинг, добровољни пензијски фондови - објашњавају у НБС. - Овом одлуком се први пут у Србији уређује поступак видео-идентификације, тј. утврђивања и провере идентитета грађана путем видео-везе.

На питање преко којих канала комуникације ће се обављати "препознавање лица" у НБС одговарају да ће се идентификација спроводити коришћењем техничких решења која морају да испуне прописане захтеве максималне сигурности поступка.

- Одлука је технички неутрална, тако да се не преферирају решења појединачних произвођача, али она морају да обезбеде непрекидан пренос слике и звука и пренос високог квалитета, потпуно шифровање комуникације између клијента и финансијске институције (тзв. end-to-end енкрипција), повезаност са извором тачног времена и снимање поступка. Финансијске институције ће морати НБС да докажу одговарајућом документацијом да техничка решења која користе испуњавају све ове услове.