Азурима продајемо све више

В.Н.

четвртак, 29. 06. 2017. у 13:02

Азурима продајемо све више
Ове године извоз је био вредан 729,9 милиона евра што представља повећање од 5,8 одсто

ИТАЛИЈА је прва на листи наших извозних дестинација. У 2016. години спољнотрговинска размена између Србије и Италије износила је 3,74 милијарде евра. Са укупним извозом у 2016. години од 1.954,2 милиона евра, Италија заузима прво место. Истовремено смо из Италије увезли робу вредну 1,79 милијарди евра, што је сврстава на друго место по вредности увезене робе.

Ове године бројке показују "чвршћу" сарадњу. Од јануара до априла извоз Србије у Италију износио је око 729,9 милиона евра, што представља повећање од 5,8 одсто у односу на исти период 2016. године. Увоз из Италије износио је 613,4 милиона евра, што представља повећање од 4,1 одсто у односу на исти период у 2016. години.

- Привредну сарадњу са Италијом у протеклом периоду карактерише уравнотеженост робне размене са тенденцијом благог раста. Покривеност увоза извозом у 2016. години износила је 109 одсто - истиче Данијела Чабаркапа, заменик директора сектора за међународне односе ПКС. - Треба истаћи да је отварањем производње "Фијата" у Крагујевцу извоз Србије према Италији знатно порастао, због чега од 2013. године бележимо суфицит у робној размени с њима.

"Фијат" диктира и најзаступљеније артикле у размени. Ове године је тако Србија највише увозила делове и прибор за моторна возила, па тек коју позицију касније иде кожа, предиво од текстилних влакана, производи од простих метала... Значајна ставка у извозу је и неразврстана роба, а њу чине војна роба, роба на складиштењу и роба у слободној зони. Ми смо, с друге стране, Италијанима највише продавали путничке путничке аутомобиле, обућу, одећу, прибор за одећу од текстила, бакар...

- Према подацима Развојне агенције Србије, у Србији је реализовано око 60 италијанских инвестиција - додаје Данијела Чабаркапа. - Највеће инвестиције су реализоване у сектору текстила, као и у аутомобилском и машинском сектору. Бројне италијанске компаније које се одлучују за инвестирање у Србији руководе се, између осталог, и погодностима које пружају споразуми о слободној трговини које имамо потписане са Руском Федерацијом, Казахстаном и Белорусијом, а који омогућавају бесцарински извоз на тржиште од скоро 180 милиона становника.

ПРИВЛАЧЕ ИНВЕСТИТОРЕ ПРИВРЕДНА комора Србије започела је разговоре са свим регијама Италије на тему унапређења привредне сарадње, који укључују активно промовисање потенцијала Србије као инвестиционе дестинације. У том смислу, посебно се истиче дијалог са Фурланијском-јулијском крајином. Треба истаћи да Италија тренутно активно ради на интернационализацији својих малих и средњих предузећа, што може бити добра шанса за Србију у процесу привлачења италијанских инвестиција.

Индустријска сарадња са Италијом најзначајнија је у секторима у којима су се у протеклом периоду реализовали традиционално значајни уговори - аутомобилска индустрија, пољопривредна механизација, процесна опрема за прехрамбену индустрију итд. У производњи се посебно истиче партнерство са "Фијатом", што представља снажан замајац за кооперантске односе између српских и италијанских фирми у области производње компонената.

- За српску привреду драгоцена је сарадња са италијанским компанијама које, поред трансфера технологије и знања, имају велико искуство у развоју малих и средњих предузећа заснованом на споју традиционалне производње и нових технологија, њиховом повезивању са великим системима, као и великој флексибилности када је реч о захтевима међународног тржишта - каже Данијела Чабаркапа. - Италија, као једна од најразвијенијих привреда ЕУ, пружа бројне могућности за сарадњу. Сектор производње обуће представља сектор са великим потенцијалом, о чему сведоче бројни примери успешне сарадње домаћих фирми са партнерима из Италије. Сличне иницијативе могу се наћи и у области текстилне индустрије.

Поред потписаних споразума које Србија има са ЕУ, имамо бројне билатералне споразуме потписане са Италијом, како на међудржавном тако и коморском нивоу, који у великој мери доприносе даљем унапређењу привредне сарадње двеју земаља.

- Србија и Италија имају развијену међукоморску сарадњу. Привредна комора Србије има представништво у Италији са седиштем у Трсту - додаје Чабаркапа. - Представништво у Италији је отворено 1965. године на основу међудржавног договора у исто време када и представништво Италијанског института за спољну трговину у Београду. У Србији постоји, такође, представништво Коморе италијанско-српских привредника, као и представништво Конфиндустрија Србија.

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж је 16. децембра 2016. године, у саставу делегације, посетио италијанску регију Венето. Том приликом састао се са представницима италијанске привреде из сектора агробизниса, индустрије, трговине, с представницима гранских удружења, као и регионалних синдиката Венета и презентовао бројне могућности које Србија нуди потенцијалним инвеститорима из регије Венето за улагања, пре свега, у пољопривреду, прехрамбену, текстилну дрвопрерађивачку и индустрију намештаја.

АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ИТАЛИЈАНСКЕ компаније показују посебно интересовање за експлоатацију алтернативних извора енергије - биомасе, еолске и соларне енергије, због тога што Италија укида своје бонусе за производњу, као и због чињенице да је Србија усвојила стимулативне цене откупа енергије произведене из алтернативних извора енергије. Споразум потписан између Србије и Италије 1. јануара 2013. године предвиђа испоруку тако произведене струје за италијанско тржиште. Наведени сектор показује велику перспективу развоја због, између осталог, обавеза држава чланица ЕУ да до 2020. године обезбеде 20 одсто производње из алтернативних извора енергије.