Град Београд се припрема да усвоји локални план управљања отпадом који ће омогућити умањење рачуна домаћинствима за рециклирање, али и приход „Градској чистоћи“ од продаје отпада који грађани разврставају, кажу у Секретаријату за заштиту животне средине.

Такав начин управљања отпадом требало би да почне да се примењује од 2021. године, а биће уведен постепено док не покрије читаву територију Београда.

Нагласак локалног плана биће на превенцији настанка отпада, рециклажи и коришћењу отпада за производњу енергије и тек на крају, ако га није могуће искористити, биће одлаган на депонију.

Позив за подношење понуда за израду локалног плана управљања отпадом града Београда у периоду 2021-2030. већ је расписан, а Скупштина града требало би да га усвоји идуће године.

У Секретаријату за заштиту животне средине наводе да ће локални план бити усаглашен са стратегијом управљања отпадом Србије, чија је израда такође у току.

Руководилац Сектора за управљање отпадом Снежана Бонџић каже за Тањуг да је један од основних циљева смањење отпада који ће завршити на депонији и наводи да ће локланим планом бити дефинисани појединачни програми управљања отпадом.

Постоје, објашњава, појединачни програми који се односе на смањење амбалажног и биоразградивог отпада у комуналном отпаду, тако да ће грађани имати могућност, а и обавезу да рециклирају, односно разврствају отпад и адекватно га одлажу у контејнере за рециклабилни отпад.

ПРОЧИТАЈТЕ И: ЗАХВАЛНОСТ ЗА ПРЕДАН РАД: Обележен Дан Комуналних делатности

Тако ће, додаје, моћи да директно утичу на смањење месечног рачуна који плаћају за сакупљање и транспорт отпада.

Уколико више рециклирају и врше селекцију отпада, мање ће производити мешаног комуналног отпада који завршава у Винчи и платиће мање”, каже Бонџић.


Снежана Бонџић,фото Танјуг

Навела је да ће “Градска чистоћа” омогућити ситем за евидентирање грађана који разврставају отпад и за евидентирање комуналног отпада.

Бонџић каже да је “Градска чистоћа” већ на територији општина Савски венац и Нови Београд спровела пилот пројекат где су грађани могли да преузму кесе за рециклабилни отпад и њима је био умањиван рачун за 20 одсто.

Тај систем се показао као позитиван и свакако постоји могућност да се на сличан начин даље настави са тим. Испоставило се да су грађани веома заинтересовани за рециклирање и за активно учешће у унапређењу система управљања отпадом”, додала је Бонџић.

Фото М.Анђела

Навела је да би локални план управљања отпадом донео велике бенефите и “Градској чистоћи” јер би то јавно-комунално предузеће сав сакупљени рециклабилни отпад продавало за одговарајућу накнаду овлашћеним субјектима који имају дозволу за преузимање одређене врсте рециклабила.

Продаја отпада постаје приход за јавно-комунално предузеће које потом та средства улаже у побољшање система селекције отпада, односно у проширење обухвата територије Града Београда који је у систему селекције отпада , односно рециклаже”, рекла је Бонџић.


Фото З.Јовановић

Тако се, каже, омогућава да се повећа и број контејнера који се набављају, као и број канти и рециклажних центара, а већем броју грађана да врше селекцију отпада.

Циљ је да се покрије читава територија града Београда, али то не може да се спроведе ођедном. Свакако се на тај начин обезбеђују средства која утичу на то да се ти рокови за покривеност читавог града смање на најмању могућу меру”, рекла је Бонџић.

Навела је да се локални план управљања отпадом града Београда доноси на период од 10 година уз могућност ревидирања на пет година, по потреби и чешће.