СУЗБИЈАЊЕ глодара, инсеката и других штеточина дезинфекцијом и дератизацијом на јавним површинама убудуће ће бити посао ЈКП "Градска чистоћа". Ово је уведено изменама одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији Града.

Ову делатност до сада је обављао Завод за биоциде, а промене су неопходне због преласка завода у републичке руке.

- Имајући у виду да треба да се обезбеди континуитет у пружању комуналне услуге, то је било потребно кроз измене ове одлуке - стоји у образложењу.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Комуналне милицајце оставио у шоку: Таксирао на дивље, а нема ни возачку дозволу

Изменама ове одлуке, између осталог, предвиђено је и да програм зоохигијене који се односи на послова хватања, збрињавања и ветеринарску негу напуштених животиња и уништавање отпада животињског порекла надлежна предузећа у обавези да израде најкасније до 1. децембра за следећу годину. До истог рока "Градска чистоћа" треба да припреми мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Уколико не спроводе послове из своје надлежности, предвиђена је казна у износу од 75.000 динара.