ZBOG EMISIJE "JUNACI DOBA ZLOG" O ANI BRNABIĆ: Nezavisni organ iz Luksemburga kaznio televiziju N1

REM

02. 06. 2023. u 11:42

REGULATOR u Luksemburgu na više od 20 strana detaljno je opisao koje je sve profesionalne, moralne i etičke standarde grubo prekršio N1, objavio je REM.

ЗБОГ ЕМИСИЈЕ ЈУНАЦИ ДОБА ЗЛОГ О АНИ БРНАБИЋ: Независни орган из Луксембурга казнио телевизију Н1

Foto: Peđa Vučković

Savet Regulatornog tela ze elektronske medije je na hitnoj sednici održanoj 2. juna 2023. godine usvojio sledeće saopštenje:

Regulatorno telo za elektronske medije REM obratilo se Administrativnom savetu Luksemburškog nezavisnog organa za audio-vizuelne medije (ALIA), povodom emitovanja jedne od emisija iz serijala ”Junaci doba zlog” na televiziji N1.

Naime, predmet pritužbe REM-a bila je emisija iz već pomenutog serijala, emitovana 19. januara 2022. godine, koja prema REM-u emituje govor mržnje ka predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić, s obzirom na to da se njen lik i delo poistovećuju sa blagajnikom nacističkog logora za istrebljivanje Majdanek. Prema REM-u, referenca na nacističke zločine u javnom diskursu i pravljenje sasvim neprikladne paralele, predstavljaju ne samo neprihvatljivu ocenu predmetnog lica, već i banalizovanje tih zločina i konačno, njihovo relativizovanje.

Kako pomenuta televizija nije registrovana u Republici Srbiji, REM je, kao odgovorna institucija, u potpunosti poštovao pravnu proceduru i uputio pritužbu na pomenutu emisiju jedinom nadležnom telu za sadržaj koji se plasira na televizijama u okviru Junajted grupe, a to je organ sa adresom u Luksemburgu.

Obaveštavamo domaću javnost da je pritužba REM-a uvojena i da je Luksemburški nezavisni organ za audio-vizuelne medije (ALIA) kaznio televiziju N1 zbog vređanja premijerke Ane Brnabić ukorom. 

U procesu koji se sastojao iz nekoliko saslušanja i ročišta, koji je uključivao angažovanje referenta, nezavisnog prevodioca pod zakletvom, informacije pružaoca usluge (televizije N1) i scenarista emisije, i konačno finalnu odluku Saveta, detaljno su obrazložene sve opasnosti ovakvog poređenja. U svojoj odluci, Savet je, između ostalog, naveo i sledeće činjenice koje ćemo navesti u nastavku.

Organ iz Luksemburga zatražio je mišljenje od Konsultativne skupštine, koja se mora konsultovati povodom svake pritužbe ili samoprijavljivanja koja bi mogla da se odnosi posebno na oblast podsticanja na mržnju. U svom mišljenju od 29. septembra 2022. godine, Skupština konstatuje da su svi elementi predmetne emisije objedinjeni u cilju da se prikaže negativna slika predstavljenog lica. Skupština dodaje i da ta emisija ”ima zapravo za cilj samo da ‘ocrni’ ugled gospođe Ane Brnabić, da nije ”uravnotežena” i da ”tendenciozno” prikazuje lik Ane Brnabić. 

Skupština smatra da stavljanje u vezu ponašanja srpske predsednice vlade i ratnih zločina počinjenih od strane nekog blagajnika logora za istrebljivanje Majdanek, predstavlja neprihvatljiv ”pogrešan korak”, kako ”na planu poštovanja ljudskih prava” tako i u pogledu ”novinarske deontologije”. Stoga Skupština zaključuje da su autori emisije, uspostavivši ”vezu između ponašanja gospođe Brnabić u politici, odnosno njenog budućeg ponašanja u konfliktnoj situaciji i ratnih zločina koje su počinili čuvari logora smrti u Majdaneku” pribegli ”postupku koji lako vodi do sejanja mržnje”. Stoga Skupština preporučuje Savetu da izrekne pismenu opomenu kao i ukor ”kako bi autori emisije poštovali ubuduće načela deontologije”.

Isto tako, Savet je bio u prilici da podseti da ”sloboda izražavanja ne može da služi pružaocu usluge kao blanko dozvola da koristi teško i nepotrebno uvredljive iskaze, dok je, kako to potvrđuje sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava, korišćenje slobode izražavanja neposredno povezano s obavezom izbegavanja takvih iskaza”.

Savet nije mogao da se pridruži tezi koju je branio pružalac usluge, jer prema mišljenju Saveta, inkriminisana sekvenca pokazuje teško i ozbiljno nepoštovanje obaveza pružaoca audio-vizuelnih medija koje proističu iz primenljivih propisa. Savet smatra da iz ovakvog poređenja proizlaze ne samo štetni učinci na kolektivno istorijsko sećanje protiv kojih se mora boriti, već i udar na dostojanstvo grupa žrtava tih događaja, među kojima i jevrejski narod kao žrtva masovnog istrebljivanja od strane nacističke Nemačke, kao i njihovih potomaka. 

Prema tome, mišljenje Saveta je da predmetna sekvenca, utoliko što je u datim uslovima takva da relativizuje obim i jedinstveni karakter neizrecivog užasa Holokausta, predstavlja udar na pravo poštovanja dostojanstva grupa koje su žrtve nacističke politike istrebljivanja, kao i njihovih potomaka, koji se ne može pravdati pravom na slobodu izražavanja koja podrazumeva, kao što je prethodno istaknuto, prava i dužnosti inherentne odgovornom novinarstvu.

S obzirom na prethodno, Nezavisni luksemburški organ za audio-vizuelne medije (ALIA) odlučio je da se društvo „Adria News s.à r.l“ osudi na ukor. Oni su svoju odluku sačinili i raspravili na sednicama Saveta od 16. januara, 10. februara, 13. marta, 24. aprila i 15. maja 2023. godine. 

REM izražava nadu da će televizija N1 poštovati odluke i preporuke organa iz Luksemburga, koji su nadležni za emitovanje njihovog sadržaja, i da će se u budućnosti uzdržati od relativizacije gnusnih zločina i izvrgavanja ruglu miliona žrtava pogubnih ideologija iz prošlog veka. Verujemo da će temeljni postupak sproveden u Luksemburgu pomoći autorima emisije da shvate težinu svog prekršaja i razloge zbog kojih su ukoreni, te da više neće posezati za ovakvim alatima u cilju diskreditacije nečijeg političkog delovanja. REM nastavlja sa pažnjom da prati sav sadržaj koji se emituje na elektronskim medijima u Republici Srbiji, i uvek će reagovati u skladu sa svojim nadležnostima. Ukoliko se neka televizija, poput televizije N1, ne nalazi u nadležnosti domaćeg regulatora, REM će iskoristiti sva pravna sredstva i u skladu sa međunarodnim pravilima i zakonima, kao u ovom slučaju, tražiti sankcije za sav sadržaj za koji smatra da nije u skladu sa, ne samo domaćim, već i međunarodnim zakonima, pravilima i standardima.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (4)

NOVOSTI SAZNAJU: Evo koga još Hag traži osim Šešelja