NA MOSTARSKOJ petlji gde je trenutno krenula blokada lažnih ekologa i simpatizera opozicije, došlo je do sukoba sa građanima kojima je onemogućeno normalno kretanje zbog blokade.