HRABRA SPLIĆANKA ČUVALA SRPSKE VOJNIKE: Branku Obradović po velikom srcu pamte pripadnici JNA u blokiranoj kasarni 1991.

HRABRA SPLIĆANKA ČUVALA SRPSKE VOJNIKE: Branku Obradović po velikom srcu pamte pripadnici JNA u blokiranoj kasarni 1991.

Ne dan da Split i Rvatsku voli neko više od mine. Ni Tuđmanu ne dan. Ja san Hrvatica, Dalmatinka, koja sa svojim čovikom Jovanom, mojim četnikom, 52 godine dilim dobro i zlo i koja je i danas najsritnija na svit kad se noću probudim i čujem kako rče pored mene. Ponosna san što nije izda kolege 1991. kad su mnogi njegovi oficiri izdali.

28. 02. 2021. u 17:21

ČETNICI BACILI MAGNEZIJUMSKU BOMBU NA TITA: Za vreme posete predsednika SFRJ Londonu  1953. planirana četiri atentata

ČETNICI BACILI MAGNEZIJUMSKU BOMBU NA TITA: Za vreme posete predsednika SFRJ Londonu 1953. planirana četiri atentata

SUKOB Staljina i jugoslovenskog rukovodstva 1948. godine nije odmah izazvao promene u strateškim planovima zapadnih sila. U angloameričkim političkim i diplomatskim krugovima Jugoslavija je dalje imala tretman dela sovjetskog bloka. Međutim, sredinom juna naredne godine, Vašington i njegovi saveznici ozbiljno shvataju razlaz na relaciji Moskva - Beograd, i počinju da prave kombinacije, kako da se u eventualnom vojnom sukobu sa Sovjetskim Savezom, vojska maršala Tita uključi i njihov blok.

28. 02. 2021. u 16:13

DUŠMANSKA RUKA PALI I RUŠI: Borci su pevali posmrtnu pesmu Svjati Bože, Svjati krepki

DUŠMANSKA RUKA PALI I RUŠI: Borci su pevali posmrtnu pesmu "Svjati Bože, Svjati krepki"

MASIVNOM razaranju 6. oktobra je podvrgnut i Beograd. Srpska i saveznička artiljerija još je izbegavala da odgovori na vatru, da ne bi otkrila svoje položaje, ali je ipak uništena sva protivavionska artiljerija, zatim ruska baterija teške artiljerije kod Crkve Ružice na Kalemegdanu, jedan francuski top i jedna srpska haubica na Topčideru. Razbijena su sva svetla i pokidane sve telefonske veze, pa su ordonansi jurili i ginuli između rovova.

28. 02. 2021. u 18:00