Preduzeće "Milan Blagojević - Namenska" Lučani doniralo je Ministarstvu odbrane 55.000 litara alkohola koji je deficitarna komponenta u proizvodnji sredstava za dezinfekciju, neophodnih u borbi protiv virusa Covid-19.


Donacija preduzeća "Milan Blagojević - Namenska" namenjena je za potrebe ruskih timova koji vrše dezinfekciju prostora i zdravstvenih ustanova u Srbiji u cilju suzbijanja infekcije virusa korona.


Cisterna od 25.000 litara alkohola koncentracije 95,38 procenata upućena je danas u Fabriku “Prava iskra” Barič na dalju preradu. Prva cisterna od 30.000 litara alkohola upućena je u Barič 23. marta.


Ovo nije jedini doprinos preduzeća "Milan Blagojević - Namenska" Lučani. U borbi za zdravlje i živote ljudi u Srbiji protiv virusa korona to preduzeće uplatilo je 10 miliona dinara iz sopstvenih sredstava u Fond za borbu protiv virusa Covid-19.