NOVI SAD, BEOGRAD - Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, uz podršku udruženja iz čitave Srbije, pokrenulo je internet kampanju koja ima za cilj da informiše građane o jamarenju, odnosno zlostavljanju životinja i borbama životinja koje se održavaju širom Srbije iako su, kako navode, zakonom zabranjene.


Prema podacima kojima raspolažu organizacije, oko 1.000 lica u Srbiji aktivno zlostavlja životinje jamarenjem, a čak 10.000 životinja svake godine žrtve su ovog vida surovog iživljavanja.


"Najčešće žrtve jamarenja su lisice i jazavci, a neretko u ovim nezakonitim aktivnostima stradaju i psi koji se bore s divljim životinjama", navodi Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.


Pojašnjavaju da jamarenje predstavlja način lova koji se obavlja uz pomoć obučenih pasa, najčešće terijera i jazavičara, a da je zadatak pasa da isteraju divlju životinju iz jazbine, nakon čega je lovci ubijaju.


"Prilikom jamarenja dolazi do borbe pasa sa divljim životinjama, povređivanja i kidanja delova tela, kao i izazivanja straha, stresa, boli i patnje životinja. Na snimcima koji su javno dostupni i kojima se pojedinci hvale vidi se da organizatori jamarenja i obuke pasa direktno učestvuju u zlostavljanju životinja", navode u saopštenju i dodaju da se neretko, divlje životinje zarobljavaju i drže u nehumanim uslovima.


Zakon o dobrobiti životinja, ističu, zabranjuje zlostavljanje i borbe životinja, dok Krivični zakonik predviđa kaznu do tri godine zatvora i novčanu kaznu za učinioce koji zlostavljaju i ubijaju životinje na nezakonit način ili organizuju borbe životinja.


"Svi snimci koje smo koristili u filmu koji smo napravili za potrebe kampanje javno su dostupni, a objavile su ih osobe koje imaju svoje ime i prezime. Javni tužioci ni u jednom slučaju nisu reagovali po službenoj dužnosti", navode u saopštenju i poručuju da ukoliko bilo ko ima informacije o jamarenju, treba da se obrati policiji, kao i veterinarskoj i šumarsko-lovnoj inspekciji.