SEKSUALNO ZLOSTAVLjANjE DEVOJČICE: U Novom Sadu na osam godina osuđen Pera Dimitrov (67) iz Bačke Palanke

Lj. P.

18. 09. 2020. u 16:08

СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАЊЕ ДЕВОЈЧИЦЕ: У Новом Саду на осам година осуђен Пера Димитров (67) из Бачке Паланке

Foto Depositphotos

U VIŠEM sudu u Novom Sadu danas je na jedinstvenu kaznu od osam godina zatvora osuđen Pera Dimitrov (67) iz Bačke Palanke zbog produženog krivičnog dela obljuba sa detetom u sticaju sa produženim krivičnim delom nedozvoljene polne radnje.

Po izrečenoj presudi, Dimitrov je obavezan da maloletnoj oštećenoj, na ime naknade nematerijalne štete zbog duševnih bolova zbog povrede ljudskog dostojanstva isplati 300.000 dinara u roku od mesec dana od pravosnažnosti presude.

Okrivljeni je kako je saopštio Viši sud u Novom Sadu, neutvrđenog dana 2017. godine do 19. juna 2018. godine u Bačkoj Palanci, u svojoj kući, u ulici Čerga, u cilju zadovoljenja svog polnog nagona, deset do petnaest puta izvršio sa detetom - oštećenom  koja je rođena 2006. godine, čin izjednačen sa obljubom i u više navrata nad njom vršio druge polne radnje

Kada je  devojčica  dolazila u njegovu kuću radi kupovine cigareta za oca i gledanja televizijskh serija,  okrivljeni je kada je bio sam u kući, zaključavao vrata kuće sa unutrašnje strane, stavljao ćebe na pozor radi skrivanja od eventualnog uočavanja spolja, te je terao da ga oralno zadovolji.

Devojčicu je ljubio  u usta, po grudima, u predelu stomaka, grudi i genitalija, svojim polnim organom dodirivao njen stomak, nagovarao je da imaju polni odnos, pri čemu joj je pretio da ne sme nikome da priča.

Predsednik veća je usmeno obrazložila dokaze na osnovu kojih je sudsko veće van svake razumne sumnje uvereno u ovako utvrđeno činjenično stanje, ne prihvatajući odbranu okrivljenog koji je negirao da se išta od navedenog ikada desilo. 

- Sud je presudu prvenstveno zasnovao na iskazu maloletne oštećene datom u prisustsvu psihologa, koja je  saslušana na način da se u najvećoj mogućoj meri zaštite interesi oštećenog deteta i da se spreči sekundarna viktimizacija – navodi se u saopštenju Višeg suda.

- Na osnovu repdrodukovanog audio i video snimka iskaza oštećene, kao i na osnovu nalaza tima veštaka neuropsihijatra, psihijatra i psihologa, sud je utvrdio da je njen iskaz detaljan, jasan, razumljiv, da oštećena nije sklona konfabulacijama i sve što je iznela rezultat je sopstvenih iskustava, osećaja i zapažanja, te da je isključena mogućnost da je evntualno samo reprodukovala naučeno ili sugerisano. Oštećena je detaljno opisala brojne protivpravne i protivvoljne situacije u kojima se našla sa okrivljenim u toku navedenog vremenskog perioda od preko godinu dana.

Okrivljeni tokom čitavog postupka nije pokazao ni trunku saosećaja, a sud  je cenio i sve okolnosti na strani maloletne oštećene, njene porodične i socijalne prilike, da je majka ostavila kada je imala tri meseca, da odrasta sa ocem, maćehom i troje braće i sestara, da redovno ide u školu, ali i da se razvija u obrazovno i socijalno nestimulativnom okruženju. 

Zbog svega toga, sud je poslao jasnu poruku, da svako dete ima jednako pravo na detinjstvo, a da onom detutu koje možda i nema adekvatnu zaštitu od strane porodice i okoline, zaštitu će dati Zakon i Sud.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)