PORODICA Roš definitivno se nastanila u Nemačkoj 1960. godine.

Komentari (0)