BEOGRAD i Pančevo mogli bi uskoro da imaju integrisan javni prevoz! Ako stručna studija, za koju je Grad Pančevo raspisao tender, pokaže da postoji ekonomska računica, sa "bus plus" karticom moglo bi da se autobusom i "beovozom" putuje od prestonice do najvećeg grada u Banatu. Obe gradske vlasti su zainteresovane, ali pre nego što se krene u ralizaciju, potrebno je analizom utvrditi da li postoji sva potrebna organizaciona i transportna infrastruktura.

Prema rečima gradonačelnika Siniše Malog, prethodne dve godine bilo je nekoliko razgovora na tu temu sa kolegom Sašom Pavlovim.

- Naša želja je da olakšamo život ljudima koji žive u okolini grada Beograda, a rade u njemu, zato nam je ideja da pokušamo da integrišemo javni prevoz ne samo sa Pančevom već i sa Starom Pazovom - kaže Mali. - Ova saradnja će ići na obostranu korist, ali svakako najpre čekamo reč stručnjaka. Sve to nam omogućava Zakon o komunalnim delatnostima koji upravo stimuliše saradnju dveju jedinica lokalne samouprave u realizaciji komunalnih delatnosti kao što je javni prevoz.

Pančevci su povukli konkretan potez. Gradska uprava je raspisala tender na kome traže stručnu kuću koja bi izradila studiju opravdanosti zajedničkog obavljanja komunalne funkcije javnog prevoza grada Pančeva i grada Beograda.

- U razgovorima sa Sinišom Malim bilo je reči ne samo o autobuskom javnom prevozu već i o železnici i "beovozu" - za "Novosti" priča gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov. - Eventualni projekat bi predstavljao saradnju dveju lokalnih samouprava. Moguće su dve opcije - produženje beogradskih gradskih linija do Pančeva ili bi JKP "Autotransport Pančevo" saobraćao i po određenim delovima Beograda.

foto Z.Jovanović

Prema rečima Saše Pavlova, Mali i on su zaključili da je najbolje angažovati stručnjake koji bi uradili analizu.

- Stručnjaci iz oblasti ekonomije i saobraćaja sigurno će proceniti opravdanost takvog projekta. Na osnovu toga bismo razmotrili koji su sledeći koraci i koliko bi sredstava trebalo izdvojiti u narednoj budžetskoj godini kako bi ova ideja eventualno zaživela - zaključio je Pavlov.

Pravne službe oba grada upozoravaju da inicijativa "ima manu". Grad Beograd ima poseban status u Srbiji, a Pančevo je grad u pokrajini.


PONUDE DO 17. MAJA

STRUČNE kuće koje su spremne da sačine studiju imaju rok do 17. maja, a koji će izvođač biti izabran po kriterijumu najniže ponuđene cene, biće poznato deset dana kasnije. Analiza treba da odgovori postoje li transportne potrebe, da li ima zakonskih i regulatornih okvira, koje bi linije postojale. Osim prometa putnika, bitan je i ekonomski aspekt - eksploatacioni troškovi, procenjeni prihodi, ekonomska efikasnost. Potrebno je fizički i tarifno integrisati sistem.