Tag Sveta Sofija

NOVA AJA SOFIJA NIČE NA BLISKOM ISTOKU: Evo ko će je i gde izgraditi! (VIDEO)

NOVA AJA SOFIJA NIČE NA BLISKOM ISTOKU: Evo ko će je i gde izgraditi! (VIDEO)

UZ mesto vlade iz Damaska i uz podršku ruskog političkog i vojnog sektora, izgradnja crkve posvećene Božanskoj mudrosti mogla bi uskoro da uđe u operativnu fazu, podignutu sa deklarisanom namerom da se reprodukuje, mada u smanjenoj veličini, arhitektonski profil Aja Sofije, drevne vizantijske bazilike Carigrada - danas Istanbula - nedavno su turske vlasti pretvorile u džamiju.

petak, 31. 07. 2020. u 20:42