Tag žuta štampa

PAŠIĆ BRANI SLOBODU PISANE REČI: Štampa vredi samo kada su urednici svesni svoje odgovornosti

PAŠIĆ BRANI SLOBODU PISANE REČI: Štampa vredi samo kada su urednici svesni svoje odgovornosti

SVOJE gledanje na štampu, Pašić je sasvim jasno formulisao kad je prvi put uzeo reč u Narodnoj skupštini, 1878. godine. "Bez slobode štampe", rekao je on tada, i tome do kraja života ostao veran, "nema ni ustavnosti, jer gde nema javnog mnjenja ustavnost se izopačava i propada a time i narod. A narod nema vođstvo tako i izvrsnu vlast, ako nema slobodne štampe".

17. 12. 2020. u 18:00