POVODOMU 1. novembra, kada građani katoličke veroispovesti obeležavaju praznik Svi sveti, JGSP „Novi Sad“ će povećati broj autobusa u pravcu Gradskog groblja.

Komentari (0)