Lokal 36, sa pravom se može reći, predstavlja drugo ime za hedonizam, mesto koje je postavilo takve standarde da mu je teško parirati u svakom smislu.

Komentari (0)