BIJELjINSKA policija je saslušala brata Petra Gajića, domaćina iz sela Donje Čađavice, kod Bijeljine, koji je preminuo i sahranjen, pre dve godine, samo nedelju tada nakon napisanog testamenta, pod u najmanju ruku sumnjivim okolnostima.

Komentari (0)