BOSANSKI Petrovac, čije je stanovništvo većinski srpsko, ne može da ima Srbina za komandira policije, što je rezultat velikobošnjačke politike, koja udarajući na Aneks sedam Dejtonskog sporazuma nastoji da poništi sve što je srpsko, govori predsednik Odbora za prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović.

Komentari (1)