ON je dodao da čečenske trupe napadaju i neprijatelj trpi velike gubitke u ljudstvu.

Komentari (0)