ZNAMENITA zgrada britanskog parlamenta se raspada! Uočene su brojne pukotine u kamenu, a uprkos programu održavanja, ona se raspada brže nego što može da se popravi i hitno joj je potreban program celokupne obnove, rekla je načelnica Doma lordova Natali Evans.