NA sastanku rektora svih univerziteta u Srbiji i predstavnika Ministarstva prosvete povodom uvođenja državne mature, izneli smo stav Univerziteta u Beogradu (UB) da je potreban prelazni period od nekoliko godina u kom bi se paralelno polagao i prijemni ispit kako bi se videlo da li su rezultati slični.

Komentari (2)